Rodinné domy s jinou konstrukcí na bázi dřeva

Většinou se jedná o nosné konstrukce z masivních či lepených dřevěných profilů, vyplněné tepelnou izolací, obvykle z vnější strany opláštěné deskou z aglomerovaného dřeva a opatřené fasádní vrstvou. Z vnitřní strany mají takové stěny parotěsnou zábranu a do interiéru domů zasahují svým sádrokartonovým povrchem. Z jednotlivých prvků a materiálů jsou tyto stěny sestavované přímo na staveništi a spoje bývají sbíjené nebo šroubované. Sendvičový charakter konstrukce dává objektům tohoto druhu výborné tepelně izolační vlastnosti. Dřevo jako hlavní materiál zaručuje rychlou výstavbu, nízkou pracnost a dobrou tvarovou přizpůsobivost.

Přehled dodavatelů domů s jinou konstrukcí na bázi dřeba:
ATREA
Gradient
GriffnerHaus