Virtuální sídlo firmy Praha | Virtuální kancelář Praha Ready Made společnosti Praha | Prodej Ready Made společnostíZaložení S.R.O. společnosti PRahaReady MAde spolecnosti Praha | Sídlo Firmy Praha | Založení S.R.O.
» Virtuální kancelář Praha » Ready Made společnosti » Založení S.R.O. společnosti » Firmy Praha s.r.o.

Rodinné domy s jinou konstrukcí na bázi dřeva

Většinou se jedná o nosné konstrukce z masivních či lepených dřevěných profilů, vyplněné tepelnou izolací, obvykle z vnější strany opláštěné deskou z aglomerovaného dřeva a opatřené fasádní vrstvou. Z vnitřní strany mají takové stěny parotěsnou zábranu a do interiéru domů zasahují svým sádrokartonovým povrchem. Z jednotlivých prvků a materiálů jsou tyto stěny sestavované přímo na staveništi a spoje bývají sbíjené nebo šroubované. Sendvičový charakter konstrukce dává objektům tohoto druhu výborné tepelně izolační vlastnosti. Dřevo jako hlavní materiál zaručuje rychlou výstavbu, nízkou pracnost a dobrou tvarovou přizpůsobivost.

Přehled dodavatelů domů s jinou konstrukcí na bázi dřeba:
ATREA
Gradient
GriffnerHaus


Virtuální sídlo firmy Praha | Virtuální kancelář Praha Ready Made společnosti Praha | Prodej Ready Made společnostíZaložení S.R.O. společnosti PRahaReady MAde spolecnosti Praha | Sídlo Firmy Praha | Založení S.R.O.
» Virtuální kancelář Praha » Ready Made společnosti » Založení S.R.O. společnosti » Firmy Praha s.r.o.