HOFFMANN spol. s r.o. Chrudim

VELOX – víc než jen energeticky úsporné domy

Firma HOFFMANN spol. s r.o. Chrudim, je s více než 1800 realizacemi v České republice dlouhodobě největším dodavatelem stavebního VELOX a také spolehlivým partnerem při montáži této technologie stavění. VELOX pochází z Rakouska a používán je přes padesát roků. Jde o kvalitní a praxí ověřený systém, s výrobními linkami v Rakousku, Rusku a České republice. Jeho zásluhou firma Hoffmann nabízí skutečně energeticky úsporné domy, což jednoznačně dokládá nejen příslušnými atesty, ale často i zcela prakticky účty za vytápění konkrétních domovů svých zákazníků. Typové domy firmy Hoffmann se pravidelně umisťují na nejpřednějších pozicích rozličných soutěží a anket, v hlasování odborníků i veřejnosti.

Konstrukce zhotovované ze stavebního systému VELOX se skládají ze štěpkocementových desek vyráběných vysokotlakým lisováním dřevitých štěpek, cementu a vodního skla. Cement slouží jako pojivo, vodní sklo čelí vlhkosti, plísním a jiným okolním vlivům. Vnější desky VELOX jsou opatřené izolační vrstvou stabilizovaného polystyrenu. Dvě desky VELOX se vždy spojují proti sobě pomocí ocelových distančních spon a po vylití betonovou směsí se toto “bednění” stává součástí stěny objektu. Obdobně jsou vytvářené příčky a za pomoci na míru dodávaných stropních prvků a stropní výztuže i horizontální konstrukce. V kombinaci s vhodnou technologií vytápění pak představuje systém VELOX jeden z nejlepších souborů řešení stavby a fungování rodinného domu.

Všechny vítané vlastnosti a příznivé parametry systému VELOX jsou v rámci dodávek této technologie standardem dosahovaným za běžných podmínek přímo na staveništi a bez kalkulování podílu omítky na konečné bilanci. To je v ostrém protikladu s některými jinými stavebními materiály, kde deklarované parametry znamenají hodnoty čistě laboratorní, navíc konstrukcí omítnutých. V praxi pak tyto ideální hodnoty zůstávají často nedosažitelné. Také proto firma Hoffmann, kromě dalších služeb, nabízí zájemcům zdarma úpravu projektu vypracovaného původně pro jiný stavební systém k použití v technologii VELOX.

Po několik desetiletí oceňované vlastnosti systému VELOX byly před časem opět vylepšené. Nový standard tepelné izolace, takzvaný šedý polystyren, dále zlepšil tepelně izolační parametry konstrukcí systému. Jde o pěnový polystyren se stopovou přísadou grafitu, který odráží teplo zpět k jeho zdroji. Společnost Hoffmann tak začala nabízet domy s nízkoenergetickými parametry a zároveň položila základ nové řadě domů pasivních. Jsou to navíc stavby se znaky velmi výrazné současné architektury.

Jako jeden z prvních dodavatelů na českém trhu má tedy firma Hoffmann ve své nabídce typové rodinné domy splňující všechny požadavky kladené na dům v pasivním energetickém standardu. Domy jsou navržené se zřetelem na dosažení celkové roční spotřeby tepla do 20 kWh/m2, s úplnou nezávislostí na potřebě zdroje plynu a s minimalizací spotřeby elektrické energie. Pro dosažení těchto ambicí se proces návrhu takového domu v maximální možné míře soustředí na hledání ideálního dispozičního a architektonického řešení, v kombinaci s nejlepšími konstrukčními vlastnostmi systému VELOX.

Technické řešení
Stavební systém VELOX, zvaný také systém ztraceného bednění, představuje technologii monolitických staveb. Stěny a stropy budoucího objektu se betonují do předem připraveného bednění ze štěpkocementových desek VELOX. Ty se po vytvrdnutí betonu stávají trvalou součástí konstrukce.

Výchozí surovinou pro výrobu desek VELOX je dřevo (89%). Dřevěná štěpka se smísí s cementem (9%) a vodním sklem (2%). Vodní sklo stabilizuje desky proti vlhkosti a zajišťuje jejich odolnost proti plísním i hlodavcům. Cement zajišťuje pevnost a soudržnost. Směs se plní do forem a stlačuje vysokým tlakem. Dřevěná štěpka, cement a vodní sklo spolu vytvářejí velmi pevný konstrukční materiál.

Desky VELOX přebírají vlastnost dřeva, takže jsou velmi dobře opracovatelné. Lze je řezat, vrtat, sbíjet hřebíky, frézovat, šroubovat bez hmoždinek. Poréznost jejich povrchu zajišťuje jednak vynikající spojení s omítkou a betonem a zároveň dokonalé tlumící vlastnosti a pohlcování hluku. Desky VELOX jsou hygienicky nezávadné a mají dobrou požární odolnost stěny. Vyrábějí se v širokém sortimentu s ohledem na individuální požadavky pokud jde o tepelnou a zvukovou izolaci staveb. Tepelně izolační vlastnosti desek se ve spojení s tepelně izolačním materiálem (polystyren s přísadou grafitu) mnohonásobně zvyšují. Až na hodnoty, které vysoce převyšují běžné materiály.

Energetické parametry
Systémem VELOX jsou standardně realizované energeticky úsporné stavby, podle stejných mezinárodních standardů firma Hoffmann nabízí i domy nízkoenergetické a pasivní. Systém těží z nejnovějších poznatků v tepelné technice a nabízí integrovanou tepelnou ochranu stěn i stropů bez tepelných mostů.

Standardní obvodová stěna VELOX v případě domů z firemní nabídky vykazuje hodnotu součinitele prostupu tepla U=0,18 W/m2K. Jde o stěnu tloušťky 370 mm (35 mm štěpkocementová deska VELOX se 150 mm pěnového polystyrenu s grafitem, 150 mm beton, 35 mm štěpkocementová deska VELOX). Domy stavěné firmou Hoffmann pak běžně vykazují roční hodnoty spotřeby tepla pod hranici 70 kWh na čtvereční metr podlahové plochy. V nabídce firmy jsou i domy s měrnou potřebou tepla na vytápění do 20 kWh na čtvereční metr podlahové plochy ročně, ty už splňují parametry domu s pasivním energetickým standardem podle podmínek Státního fondu životního prostředí v rámci akce Zelená úsporám. Vrstva pěnového polystyrenu s grafitem je v konstrukci obvodových stěn těchto domů zvýšena na 200 mm a navíc se počítá ještě s přídavnou tepelnou izolací tloušťky 80 až 100 mm. S podobnou náročností jsou navrhované i vodorovné konstrukce. Podlaha ve styku s terénem je izolována pěnovým polystyrenem NeoFloor 031 v tloušťce až 150 mm a střecha v tloušťce až 550 mm. Všechny konstrukce “vyčnívající” ze základní kompaktní stavební hmoty jsou projekčně do detailů dořešené, aby bylo zabráněno případným nadměrným tepelným únikům. I volba okenních a dveřních výplní drží krok s náročnými tepelně technickými vlastnostmi systému VELOX. Výplň z izolačního trojskla má hodnotu součinitele prostupu tepla jen U=0,7 W/m2K.

Další předností systému VELOX je vysoká tepelně akumulační schopnost, zajišťovaná nosným betonovým jádrem. Konstrukce domů VELOX, zejména typy domů nové architektonické řady, počítá s výrazným prosklením na jižní straně objektu. Tedy s přijímáním tepelných zisků ze slunečního záření a také s jejich akumulací do těžkého betonového jádra domu. Tato skutečnost, spolu s už vzpomínanými vynikajícími vlastnostmi tepelně izolačními, v praxi znamená velmi výraznou úsporu nákladů na vytápění oproti domům stále ještě běžně stavěným.

HOFFMANN spol. s r.o. Chrudim
Štěpánkova 97, 537 01 Chrudim
Telefon: 469 620 568
Fax: 469 620 569
veloxhoffmann.cz
www.hoffmann.cz

 

Zkrácený výpis z katalogu TOPDOMY.cz: 

16 nalezeno. Zobrazena stránka 1 / 2. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně
Předchozí
Následující
16 nalezeno. Zobrazena stránka 1 / 2. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně
Předchozí
Následující