FUTUR s.r.o.

Energetické úspory samozřejmostí

Společnost Futur s.r.o. zajišťuje komplexní služby v oblasti projektové přípravy rodinného domu, následně dodává pro každý nabízený typ domu stavebnici Durisol a zároveň poskytuje kompletní servis při realizaci stavby. Působí v celé České republice, postavila už více než 650 rodinných domů, má bohaté zkušenosti, vykazuje se dlouhodobě kvalitou a spolehlivostí.

Zákazník může vybírat z firemního katalogu typových domů, ve kterém je kromě stavebnice na konkrétní typ nabídnuta rovněž typová dokumentace za velmi příznivou cenu. Případně firma nabízí typovou dokumentaci s individuálními úpravami podle přání stavebníka, samozřejmě také s výhodnou cenou. Kdo si nevybere typový dům, tomu může architekt společnosti Futur vytvořit individuální řešení domu. Pokud má zákazník projekt z jiného materiálu, společnost zdarma zhotoví nabídku a přizpůsobí projekt pro systém Durisol.

Ve fázi realizace stavby má stavebník opět tři možnosti. Přímo na místě firma Futur zaučí stavebníky, kteří si chtějí postavit rodinný dům svépomocí. V případě potřeby může zaučit pracovníky stavební firmy, která dům pro investora realizuje na klíč. Třetí a nejčastější nabídka spočívá v montáži stavebního systému Durisol montážní skupinou firmy Futur s.r.o., včetně zmonolitnění betonovou směsí a předání stavby ve fázi připravené na montáž krovu. Ve všech případech realizace je nabízen bezplatný dohled techniků firmy Futur. Tedy kontrola správného postupu montáže, zejména kontrola osazení výztuží do překladů, stropů a věnců. Nabídku je možné rozšířit na celou hrubou stavbu, tedy základy, stěny a strop ze systému Durisol a střešní konstrukci. Společnost Futur nestaví na klíč.

Systém Durisol je vhodný ke stavbě nízkoenergetických i pasivních domů. Společnost Futur má se stavbou energeticky úsporných objektů značné zkušenosti. Po dobu životnosti domu postaveného systémem Durisol jeho majitel výrazně šetří finance za vytápění. A podstatné je, že rychlost výstavby je oproti klasickým technologiím až třikrát vyšší.

Technické řešení
Všechny domy společnosti Futur jsou stavěné za pomoci energeticky úsporného systému Durisol. Ten je tvořen třískocementovými deskami vyrobenými z přírodních materiálů na bázi dřeva a cementu. Dřevo tvoří 89 procent hmotnosti desek, zbytek připadá na cement a vodní sklo. Tak je zajištěna vysoká pevnost a zároveň nízká nasákavost, takže desky jsou odolné vůči vodě, mrazu i ohni. Výplně prostorů mezi deskami tvoří beton a tepelná izolace. Celý systém je variabilní, vyžaduje minimum ruční práce pouze k sestavení desek, které lze po předcházejícím zaškolení zvládnout i svépomocně. Plášťový stavební systém Durisol umožňuje naprostou volnost v projektování a plánování staveb. Desky jsou zkracované a přiřezávané pilou přímo na stavbě na požadované rozměry a spojované hřebíky. Je možné vytvářet půdorysná zakřivení i klenby bez jakýchkoli dodatečných opatření. Rovněž tloušťku betonové zálivky je možné uzpůsobit statickým požadavkům objektu.

Energetické parametry
Dřevo jako základní stavební materiál systému Durisol zajišťuje útulnost bytových prostor. Desky jsou opatřené při výrobě dostatečnou tepelnou izolací, čímž se dosahuje extrémně vysoké tepelné izolace. Zároveň mají stěny i značnou tepelnou akumulaci, což znamená minimum energie potřebné k vytápění. Všechny detaily systému jsou propracované tak, že nevznikají žádné tepelné mosty a tím teplo z domu neuniká. Systém Durisol je proto zvlášť vhodný ke stavbě energeticky úsporných a nízkoenergetických domů. Obvodové zdi postavené systémem Durisol vykazují při standardním použití polystyrenu Grey Wall tloušťky 150 mm hodnotu součinitele prostupu tepla U=0,18 W/m2K. Na přání investora je možné tloušťku izolačního polystyrenu ještě zvýšit.

Futur, s.r.o.,
Jana Palacha 1552
530 02 Pardubice
Telefon: 466 304 615
futurfutur.cz
 www.futur.cz

 

Zkrácený výpis z katalogu TOPDOMY.cz: 

4 nalezeno. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně
4 nalezeno. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně