Xella CZ, s.r.o.

Ytong pro tři varianty

Dobré tepelně izolační vlastnosti, elegantní přesné zdění a systémové vyřešení citlivých detailů stavby, to jsou jen některé z předností už tradičně charakterizujících domy realizované z pórobetonových tvárnic Ytong. V případě růstu poptávky po energeticky mimořádně úsporných objektech však všechny jmenované kvality vystupují do popředí zájmu stavebníků ještě více. Ytong je ke stavbě rodinných domů s vyšší nároky na jejich fungování, doslova předurčený.

Společnost Xella CZ, výrobce kompletního stavebního systému z pórobetonu Ytong, nabízí tři podrobně rozpracované a doporučované varianty pro řešení obvodové stěny energeticky úsporných rodinných domů. Všechny pro stavebníky znamenají výhodnou investici do budoucna. Jak známo, dobrý rodinný dům majiteli ušetří značné prostředky za úsporu energií.

V současnosti nejoblíbenější a záro­veň nejdostupnější řešení představu­je energeticky úsporný dům Ytong, který využívá kvalitní obvodové zdivo Ytong Lambda tloušťky 375 mm bez dodatečného zateplení. Díky tomu si dům zachovává veškeré přednosti tradičních zděných staveb a nízkou pracnost realizace. Výsledné řešení má výborné tepelně izolační vlastnosti a příjemné vnitřní klima. Dům zkrátka dýchá. Roční spotřeba energie určené k vytápění takové stavby je přibližně o třetinu nižší, než u běžných novostaveb rodinných domů.

Náročnější zákazníci mohou zvolit obvodové zdivo z unikátních tvárnic Ytong Theta tloušťky 500 mm. Tento masivní zdicí systém splňuje parametry pro nízkoenergetické domy za použití jednovrstvé konstrukce, bez jakéhokoliv dalšího zateplení. Stěny proto nejsou uzavřené, ale prodyšné, dům si zachovává potřebnou schopnost tradičních zděných staveb “dýchat s interiérem”. Nízkoenergetický dům Ytong tak kromě úspory energií přispívá ke zdravému a velmi příjemnému vnitřnímu klimatu. Roční spotřeba energií nízkoenergetického domu Ytong je v porovnání s obdobnými stavbami v běžném standardu maximálně poloviční.

A konečně je tu nejvyspělejší stavební systém ze sortimentu Ytong umožňující splnit nároky kladené na pasivní domy. Systém je tvořen obvodovým zdivem z prvků označovaných jako Ytong P2–400 tloušťky 300 mm a dále pórobetonovými superizolačními deskami nové generace Ytong Multipor. Spojením obou materiálů vzniká unikátní pevná stěna, která vypadá, a v mnoha ohledech rovněž funguje, jako homogenní zděná stěna. Jedinečnost této konstrukce je navíc v tom, že netrpí kondenzací vodních par. Pasivní dům Ytong tak představuje technicky nejvyspělejší řešení pro domy tohoto druhu, neboť na rozdíl od jiných zateplených zděných konstrukcí optimálně dýchá. V pasivním domě je spotřeba energie na vytápění oproti běžnému domu až o 90 procent menší.

Bez ohledu na to, zda se stavebník rozhodne pro realizaci domu energeticky úsporného, nízkoenergetického či pasivního, může v případě volby uceleného stavebního systému Ytong počítat s účinnou podporou výrobce. Ten svým klientům v úsilí po dosažení bezchybného provedení stavby napomáhá širokým spektrem služeb a odborným poradenstvím. Tyto bonusy lze využívat během realizace stavby bezplatně, stejně jako podrobně rozpracované pracovní postupy, nebo systémová řešení složitých konstrukčních detailů, nejvíce náchylných k unikům tepla. Správné provedení těchto problematických míst stavby Ytong navíc každoročně vyvíjí a prověřuje na reálných stavbách pomocí termovizí.

Společnost Xella CZ dlouhodobě ve spolupráci s několika dodavateli projektové dokumentace nabízí zájemcům program Ytong dům. Hlavně však dělá všechno pro to, aby stavebníci rodinných domů v systému nalézali při svém snažení rozhodující oporu. Aktuální program Nejvýhodnější nabídka představuje souhrn služeb, které stavebníkům rodinných domů účinně pomáhají hlavně v těch fázích rozhodování a konání, které jsou v procesu stavby rozhodující.

Technické řešení
Ucelený stavební systém Ytong obsahuje sortiment prvků umožňujících systémové řešení veškerých částí konstrukcí rodinných domů a také všech jejich citlivých detailů. Výrobce nabízí nejen přesné tvárnice pro obvodové i vnitřní nosné zdivo a přesné příčkovky v několika tloušťkách, ale také několik druhů nosných i nenosných překladů, takzvané U-profily, schodišťové stupně, obloukové segmenty, věncové tvárnice, stropní systém a stropní střešní dílce. K tomu přistupuje sortiment doplňkových produktů – malty a speciální nářadí.

Prvky systému Ytong lze využít pro novou výstavbu i při rekonstrukcích. Výhodou je rychlost zdění, kterou zaručují přesné tvárnice. Ty k sobě pojí jen tenká vrstva speciální malty v ložné spáře, ve svislém směru se bloky s perem a drážkou k sobě přichytí bez použití jakéhokoliv spojovacího materiálu. V případě potřeby je možné tvárnice velmi snadno opracovat do požadovaného tvaru pomocí běžného nářadí. Velkou výhodou je také skutečnost, že pórobeton díky svým velmi dobrým tepelně izolačním vlastnostem zajišťuje úsporu tepla již při malé tloušťce zdiva. Tím investorovi ve standardním rodinném domě ušetří několik metrů čtverečních obytné plochy. A konečně – pórobetonové tvárnice splňují i přísné nároky na zvukovou izolaci.

Zájemce o stavbu energeticky úsporného, nízkoenergetického či pasivního rodinného domu z prvků systému Ytong může volit z nabízených variant Ytong Lambda, Ytong Theta a Ytong Multipor. V kontextu současné výstavby se vesměs jedná o řešení s výjimečně úsporným energetickým standardem, která s dostatečnou rezervou překračují požadavky současných norem. Navíc jde o řešení systémové, které vyniká životností, odolností a mimořádným komfortem.

Energetické parametry
Zdivo z pórobetonu dosahuje výborných tepelně izolačních vlastností i bez dalšího zateplení. Energeticky úsporný dům Ytong využívající obvodové zdivo Ytong Lambda tloušťky 375 mm s hodnotou součinitele prostupu tepla 0,25 W/m2K bude v rámci kritérií energetického průkazu budovy zařazen do segmentu kategorií B a C. Obecně totiž platí, že zařazení do některé z kategorií energetického štítku závisí kromě jiných parametrů především na architektonickém řešení domu. Zatímco přízemní dům z materiálu Ytong Lambda může být zařazen do kategorie C, stejný dům s patrem již splňuje normy kategorie B.

Nízkoenergetický dům z obvodového zdiva Ytong Theta tloušťky 499 mm s hodnotou součinitele prostupu tepla 0,25 W/m2K bude svými parametry převyšovat podmínky nutné pro zařazení do kategorie B, v míře závisející opět zejména na vnější podobě domu.

Nejvyspělejší stavební systém pro pasivní domy Ytong je tvořen obvodovým zdivem Ytong P2-400 tloušťky 300 mm a pórobetonovými superizolačními deskami nové generace Ytong Multipor v tloušťce 200 mm a bude mít hodnotu součinitele prostupu tepla 0,13 W/m2K. Dvoupodlažní dům vhodného architektonického řešení vystavěný z tohoto materiálu jednoznačně splní normy mimořádně úsporné kategorie A energetického průkazu budovy.

Xella CZ, s.r.o.,
Vodní 550
664 62 Hrušovany u Brna
Telefon: 800 828 828, 547 101 111
 www.xella.cz

Zkrácený výpis z katalogu TOPDOMY.cz: 

5 nalezeno. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně
5 nalezeno. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně