H+H Česká republika

Stavět s lehkostí

Bílý pórobeton nejvyšší kvality vyrábí ve svém závodě v Mostě – Kopistech na jedné z nejmodernějších linek v Evropě společnost H+H Česká republika s.r.o. Ta je součástí nadnárodní skupiny H+H International A/S se sídlem v Dánsku, která má společnosti v dalších 15 zemích Evropy a je druhým největším evropským výrobcem pórobetonu. V roce 2009 slavila společnost H+H International sto let působení na evropském trhu, přičemž od roku 1962 zaměřuje všechny své aktivity na výrobu stavebních systémů z pórobetonu.

Jak známo, moderní stavebnictví se neobejde bez časově náročných a nikoli levných procesů. H+H se do diskuze k této tématice hlásí sloganem Stavět s lehkostí, ale hlavně praktickým naplněním obsahu tohoto hesla. Rychle a jednoduše stavět, aniž bychom se museli vzdát kvality, to bylo a je cílem H+H. Rovněž společnost H+H Česká republika umožňuje svým zákazníkům získat maximum z předkládaných systémových řešení. Tento cíl je založen na třech základních pilířích: Především je základem působení firmy mimořádně kvalitní produkt. Dále se pracuje s vědomím, že důvěryhodné partnerství dělá firmě dlouhodobě dobré jméno a konečně platí, že k dobrým výsledkům vedou kontinuální inovativní řešení i zdánlivě dokonalých prvků.

Neustálým přizpůsobováním potřebám stavebníků a doplňováním sortimentu dochází ke zjednodušování zpracovatelnosti materiálu H+H a tedy i k jeho stále snadnějšímu využívání na staveništích. Zdicí systém H+H se skládá z přesných tvárnic, příčkovek, U-profilů, nosných a nenosných překladů, z doplňkových materiálů a souvisejících služeb. Má velmi široké možnosti použití a stavba rodinných domů mezi ně patří zcela jednoznačně. Umožňují to vlastnosti výchozího materiálu, i kvality celého systému. Pórobetonové tvárnice a příčkovky jsou díky své přesnosti, snadné manipulovatelnosti a možnostem opracování ideálním stavebním materiálem. Rychlost výstavby samozřejmě ovlivňuje více okolností – velikost a tvar stavby, počet a zručnost zedníků, pracovní doba zdění, počasí a další skutečnosti – obecně však lze říci, že čtvereční metr stěny o šířce 300 mm bývá z materiálu H+H vyzděn zhruba za půl hodiny. Zásluhou snadnosti zdění a spojování pomocí lepidel místo mokrých procesů patří zdicí systém H+H rovněž k nejvhodnějším řešením pro rekonstrukce nebo úpravy, a to v celém průběhu roku.

Při výrobě pórobetonu se v současnosti postupuje tak, že křemičité látky se velmi jemně za sucha i za mokra melou, mísí a homogenizují s páleným vápnem nebo i s cementem, případně s dalšími přísadami. Potom se surovinová směs ve speciálních míchačkách promíchává s vodou na tekutou kaši. Ta se vylije do forem, kde se směs nejčastěji přidáním hliníkové suspenze nakypří a potom zatuhne. Odborníci říkají, že zraje. Skupina H+H International A/S má s výrobou pórobetonu bohaté zkušenosti a příslušní certifikace ztvrzují, že jí dodávané produkty mají nejvyšší žádanou kvalitu.

Vedle standardního sortimentu srovnatelného s nabídkou jiných výrobců pórobetonu, zaujala společnost H+H Česká republika s.r.o. v nedávné době dvěma novinkami. Reaguje jimi na zvyšující se nároky stavební veřejnosti kladené hlavně na míru energetické úspornosti staveb. Zejména pro výstavbu nízkoenergetických domů, přesněji pro jejich obvodové zdivo s vysokou hodnotou tepelného odporu, je určena přesná tvárnice H+H Greenblock. Při jejím použití není nutné další dodatečné zateplení. Jedná se tedy o zdicí materiál splňující mimořádné a všestranné nároky, včetně jednoduché manipulace a tedy také velmi rychlý pracovní postup. Greenblock se vyrábí ve dvou provedeních a závod v Mostě – Kopistech zásobuje tímto produktem rovněž slovenský, rakouský a část německého trhu.

Ještě lepší parametry vykazuje další z originálních výrobků společnosti H+H Česká republika s.r.o. – Thermoblock. Je tvárnicí s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi na trhu a bohatě splňuje nároky kladené i na pasivní domy. Roční tepelné ztráty prostupem zdmi jsou u pasivního rodinného domu z tvárnic Thermoblock v porovnání se stavbami v běžném standardu poloviční. Prvek H+H Thermoblock je vlastně svým způsobem sendvičovou konstrukcí, tepelná izolace je jako pevná součást výrobku vlepena přímo mezi dva pórobetonové prvky. Při stavbě tedy odpadá dodatečné zateplování, oba technologické kroky jsou provedeny v jednom čase. Thermoblock se tak stává vhodnou alternativou i pro amatérské stavebníky, kteří se při stavbě svépomocí často potýkají právě s jejím dodatečným zateplováním. Zdivo z tvárnic Thermoblock je navíc v porovnání s dodatečně izolovaným zdivem mechanicky odolnější proti poškození. Thermoblock se vyrábí v provedení, kdy je na vnější straně umístěna přesná příčkovka v tloušťce 125 mm, dále je vložena izolace Kingspan Koolterm v tloušťce 100 mm a na vnitřní straně je použita nosná tvárnice silná 200 mm. Celková tloušťka tvárnice H+H Thermoblock je tedy 425 mm.

Technické řešení
V současné době společnost H+H Česká republika s.r.o. nabízí čtyři ucelené řady výrobků: H+H Exclusive představuje tradiční stavební prvky, jde o tvárnice pro vnější a vnitřní nosné i nenosné zdivo, příčkovky pro vnitřní nenosné zdivo, nosné překlady a ploché nosné překlady, takzvané U-profily a překlady pro nenosné stěny. Jako H+H Greenblock jsou označované tvárnice nabízené pro vnější nosné a nenosné zdivo nízkoenergetických staveb. H+H Thermoblock jsou zase tvárnice s integrovanou tepelnou izolací, určené pro stavby v pasivním energetickém standardu. Všechny uvedené výrobky společnost H+H Česká republika s.r.o. také vyrábí. Kromě toho však dodává i řadu H+H Classic. Jde v podstatě o obdobné prvky, jaké jsou obsažené v řadě H+H Exclusive, ovšem z takzvaného šedého pórobetonu. Ten sama nevyrábí, ale odebírá ho od H+H Polska, Sp. z o.o. Výhodou prvků řady H+H Classic je jejich nižší cena.

Společnost H+H Česká republika s.r.o. přímo nemá v sortimentu stropní prvky, ale úzce spolupracuje s výrobcem stropního systému skládajícího se z vibrolisovaných stropních vložek a z betonových stropních nosníků spojených prostorovou ocelovou svařovanou příhradovinou s dolní skořepinou. Tato společnost zájemcům zdarma zpracuje kladečský plán, statiku a cenovou nabídku pro příslušný strop. Samozřejmě lze na zdicí systém H+H aplikovat i jakýkoliv jiný stropní systém, například skládaný, panelový, monolitický, dřevěný a další.

Energetické parametry
Za pomoci prvků uceleného stavebního systému H+H jsou standardně realizované energeticky úsporné stavby, posuzováno mezinárodními standardy lze jednoznačně docílit parametrů domů nízkoenergetických a pasivních. Systém těží ze všech skvělých vlastností pórobetonu a dokonalou tepelnou ochranu obvodových stěn bez jakýchkoli tepelných mostů nabízí i bez použití pracného sendvičového, zdiva nebo dodatečného zateplování.

Standardní obvodová stěna H+H v případě domů realizovaných z tvárnic řady Exclusive vykazuje hodnotu součinitele prostupu tepla až 0,25 W/m2K, jde o přesnou tvárnici tloušťky 375 mm. Tvárnice H+H Greenblock vykazuje součinitel prostupu tepla v hodnotě 0,22 W/m2K při tloušťce stěny 375 mm a dokonce 0,16 W/m2K při tloušťce 500 mm. A konečně tvárnice H+H Thermoblock s integrovanou tepelnou izolací, určené především pro domy v pasivním energetickém standardu, mají hodnotu součinitele prostupu tepla v hodnotě 0,12 W/m2K při tloušťce 425 mm.

Jako každý jiný zdící materiál má i pórobeton H+H schopnost akumulovat teplo a setrvačně ho vydávat. Schopnost udržet teplo závisí především na objemové hmotnosti materiálu, čím vyšší objemová hmotnost materiálu je, tím vyšší akumulace tepla zůstává v materiálu a déle ho může vydávat. Zároveň platí, že čím má materiál vyšší objemovou hmotnost, tím ho je nutné déle “zahřívat” pokud je “vychladlý”. Proto pórobeton díky své objemové hmotnosti zůstává ideálním materiálem pro stěny staveb, rodinných domů obzvláště, neboť ho je možné poměrně rychle “zahřát” a přitom dostatečně akumuluje teplo.

H+H Česká republika s.r.o. 
Růžodol 1, 434 01 Most – Kopisty,
Telefon 476 000 439, 725 802 798
infoHplusH.cz
www.hplush.com

Zkrácený výpis z katalogu topdomy.cz: 

5 nalezeno. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně
5 nalezeno. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně