Rodinné domy zděné z pórobetonu

Pórobetonové výrobky přesného zdění, tvárnice, překlady a další doplňkové prvky vytvářejí v podání zdatných výrobců vždy ucelené systémy. Lepené jsou tmelem v tenkých spárách, mají velmi dobré tepelně izolační parametry a vyhovující akustické vlastnosti. Skvěle se s nimi pracuje, jsou snadno dělitelné a opracovatelné. Kladou vyšší náročnost na přesnost zdění, což vyžaduje školený personál a speciální nářadí. Výrobci většinou tuto skutečnost řeší v rámci prodejního servisu zapůjčením potřebného náčiní a někdy i odborným dohledem. Materiál má vyšší nasákavost, proto je nutné tyto prvky při manipulaci s nimi chránit před trvalou vlhkostí, neboť obtížněji vysychají.

Přehled dodavatelů domů zděných z pórobetonu:
Ekonomické stavby
H+H Česká republika
Xella CZ