Best, a.s.

K zahradě nyní i dům

Akciová společnost BEST, největší český výrobce betonových stavebních prvků, datuje svoji historii od roku 1991. Zakladatelé společnosti začínali doslova na zelené louce, s vizí vybudovat zcela nové odvětví českého průmyslu. Nyní vlastní sedm výrobních areálů ve všech regionech Čech a Moravy, ve kterých vyrábí ve 23 továrnách. Společnost BEST mimo jiné na jaře 2010 otevřela v Praze-Nehvizdech největší obchodní a architektonické centrum s betonovými výrobky v ČR, v současnosti také připravuje výstavbu nového výrobního areálu na Moravě a pokračuje v realizaci výrobního areálu v Rumunsku. Zároveň investuje do vlastních štěrkopískových lomů a od února 2012 zahájí provoz 24. výrobní linky v Mohelnici, největší, nejmodernější a nejvýkonnější v historii ČR. BEST je dávno respektovanou značkou nejkvalitnějších betonových výrobků – dlažeb, obrubníků, palisád, schodišťových a zdicích prvků.

Od roku 2008 však zároveň nabízí komplexní zdicí systém betonových skořepinových tvárnic BEST – UNIKA, který tradiční stavební materiály předčí pořizovací cenou i následnými náklady na provoz. Bez jakékoli nadsázky tedy můžeme v této chvíli tvrdit, že ke schopnosti nabídnout leccos ze sortimentu zkrášlujícího zahradu a bezprostřední okolí rodinného domu, je nově v silách akciové společnosti BEST nabídnout zájemci i onen dům! Obsahem BEST – zdicího systému UNIKA, je škála betonových skořepinových tvárnic pro celou hrubou stavbu. Tedy velmi přesné tvarovky pro obvodové i vnitřní zdivo a také kompletní stropní systém. Pokud za touto technologií stojí společnost BEST, proslulá na českém stavebním trhu skvělou betonovou dlažbou a dalšími žádanými betonovými prvky hlavně pro městskou a zahradní architekturu, existují všechny předpoklady, že také systém UNIKA si časem získá stejně dobrou pověst. Předpoklad k tomu vytváří špičková forma zpracování kvalitních vstupních materiálů. Druhým faktem opravňujícím k závěru, že zdicí systém UNIKA dojde i u nás k masovému rozšíření, je skutečnost, že přednosti tohoto systému jsou už déle než sedmdesát roků prověřovány zejména ve Francii a v Belgii. Ve Francii je dokonce touto technologií momentálně stavěna většina rodinných domů.

Všechny uvedené přednosti systému provází určitá výjimečnost… Samotný zdicí systém BEST – UNIKA neplní tepelně izolační vlastnosti. Proto je důležité v případě použití této technologie stavby obytných objektů skořepinové tvárnice izolovat. Nabízí se samozřejmě možnost zateplení z vnější strany pomocí kontaktních nebo odvětrávaných fasádních zateplovacích systémů, jako v případě kteréhokoli jiného zdicího materiálu. Případné použití sendvičového způsobu zdění s vložením tepelné izolace, je pochopitelně také možné. Tyto způsoby jsou běžně aplikovatelné, ale nikoli systému vlastní! V rámci systémového řešení staveb ze skořepinových betonových tvárnic se nejúčinněji a zcela programově zatepluje zevnitř! Jedinečnost systému tkví právě ve skutečnosti, že tepelně izolační vrstva je umístěna na vnitřní straně obvodového zdiva. Filozofie tohoto řešení nepřipouští, že by tepelná akumulace stěny mohla existovat jako její žádoucí vlastnost. Kdo se s tímto základním předpokladem srovná, ten pak zřejmě přijme i myšlenku, že vyhřívání obvodových zdí domu (tedy právě akumulace tepla) znamená vlastně tepelné ztráty. Ano, zdicí systém BEST – UNIKA svým způsobem bourá některé zakořeněné mýty. Předpokládá respektování skutečnosti, že stavební postupy užívané po staletí v české kotlině, nemusejí být jedinými optimálně možnými.

Vzorové domy postavené ze zdicího systému BEST – UNIKA jsou volně přístupné v Arch Centrech, jichž akciová společnost BEST vybudovala pro všechny zájemce o moderní bydlení v ČR už celkem sedm. Tyto unikátní výstavní areály představují tisíce čtverečních metrů výstavní plochy a stovky vzorových realizací chodníků, teras, schodišť i plotů. Ve čtyřech Arch Centrech (Rybnice u Plzně, Polerady u Mostu, Lučice u Chlumce n. C., Vranín u Třeboně) jsou navíc volně přístupné právě vzorové domy ze zdicího systému BEST – UNIKA a v prodejním závodě v Praze-Nehvizdech nová specializovaná vzorkovna.

Technické řešení
Jednotlivé prvky zdicího systému BEST – UNIKA jsou vysoce pevné, mrazuvzdorné a zároveň paropropustné. Rovná a plná dna tvarovek zajišťují nejen pohodlné přesné zdění, ale navíc zvyšují pevnost tvárnice. Nespornou výhodou jsou i systémově vyřešené detaily citlivých míst každé stavby. Jde tedy prvořadě o jednoduchou realizaci, systém vyniká rozměrovou přesností a umožňuje rychlé a úsporné zdění. Další kladnou vlastností je nízká nasákavost, což z prvků Best – Unika činí jedinečný systém pro stavby ve vlhkém prostředí. Ale hlavně, systém je levný! Pořizovací náklady na hrubou stavbu jsou o více než třetinu nižší v porovnání s ostatními běžně používanými materiály. Nízká hmotnost tvarovek a malá spotřeba zdiva na čtvereční metr, šetří rovněž náklady na dopravu materiálu. Bydlení ve stavbách z betonových skořepinových tvárnic je nejen finančně nenáročné, ale i velmi klidné a příjemné. Z hlediska zvukové izolace jsou betonové tvárnice díky své struktuře dobrým absorbérem zvuku.

Energetické parametry
Pomocí skořepinových betonových tvarovek pro konstrukci obvodového i vnitřního zdiva a systémových stropních prvků vybudovaná hrubá stavba BEST – UNIKA se následně zevnitř (je však možné i zevní zateplení a zateplení v rámci sendvičového zdiva) zatepluje izolačními panely. Ty jsou tvořené stabilizovaným pěnovým polystyrénem, z jedné strany opatřeném sádrokartonovou deskou. Panel má standardní rozměr 1200 x 2600 mm, sílu izolantu například 150 mm a k tomu 12,5 mm sádrokartonu. Výsledkem je při celkové tloušťce obvodového zdiva pouhých 365 mm hodnota tepelného prostupu 0,23 W/m2K, tedy i předpoklad užívat toto řešení pro stavbu domů s nízkoenergetickými parametry. Alternativně pochopitelně existuje možnost užití izolace i v jiné síle a také z jiného materiálu (například styrotherm). Pak se lze dostat při tloušťce zdiva jen 410 mm na skvělý parametr tepelného prostupu U = 0,14 W/m2K, vyhovující už nárokům i domu pasivního.

BEST, a.s.,
Rybnice 148
331 51 Kaznějov
Telefon: 800 848 848
bestbest.info
www.best.info

Zkrácený výpis z katalogu TOPDOMY.cz: 

9 nalezeno. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně
9 nalezeno. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně