Rodinné domy zděné z jiných materiálů

Tato kategorie zahrnuje zejména konstrukce z tvarovek vyrobených z lehčeného betonu a systémy využívající betonové skořepinové tvárnice.

Tvarovky z lehčeného betonu jsou tvořené z pórovitých keramických kuliček tmelených cementovou kaší. Tvoří systém pro celou hrubou stavbu. Výhodami jsou hlavně minimální nasákavost, dobrý tepelný odpor, akustika, akumulace a nízký odpor difúzní. Ke zdění a omítání je nezbytné použít speciální malty.

Také v případě betonových skořepinových tvárnic je výrobci nabízena celá škála prvků pro celou hrubou stavbu. Samotný zdicí systém však nemá tepelně izolační vlastnosti. Systému vlastní je tepelně izolační vrstva umístěná na vnitřní straně obvodového zdiva. Ambicí není teplo akumulovat, akumulace je v rámci tohoto systému dokonce chápána jako tepelná ztráta.

Přehled dodavatelů domů zděných z jiných materiálů:
BEST — UNIKA