Stavby – Rekonstrukce Pejša, s.r.o.

Všechny přednosti rodinné firmy

Stavební firma Stavby – Rekonstrukce Pejša s.r.o, jejímiž společníky jsou otec a syn Pejšovi, byla založena v roce 1995 a od té doby postupně vyvíjí svoji činnost na území Kladenska a takzvané velké Prahy. Tradiční přednosti rodinné firmy, zejména každodenní osobní angažovanost majitelů, jsou na kvalitě odváděné práce velmi znát.

V současné době firma zaměstnává dvacet vlastních pracovníků stavebních profesí (zedníci, obkladači, malíři, dělníci) s tím, že podle potřeby a důležitosti dodržení termínu se posiluje o další obvyklé stavební pracovníky. Rodinné domy staví zejména zděním z pálených cihelných bloků, společnost Stavby – Rekonstrukce Pejša s.r.o. patří mimo jiné mezi kompetentní stavební firmy programu Porotherm dům Wienerberger. Pravidelně v rámci tohoto okruhu dodavatelů patří mezi nejlépe hodnocené.

Pro realizaci komplexních dodávek, při kterých se firma důsledně opírá o práci stálých projektantů, trvale spolupracuje s osvědčenými firmami profesí přidružené stavební výroby a tím zajišťuje úplnost prací a schopnost kompletně pokrýt realizaci zakázek. Při výstavbě klade společnost důraz zejména na kvalitu prováděného díla a zvláště pak na dodržení sjednaných lhůt výstavby. Kromě obvyklých stavebních prací provádí firma Stavby – Rekonstrukce Pejša s.r.o rovněž sanační omítky, stěrkové omítky, zateplování fasád, má kvalifikaci i na provádění technického dozoru, oceňování nemovitostí a inženýrskou činnost. Podle potřeby a zájmu zajišťuje projektovou dokumentaci. Na jednotlivé zakázky vypracovává cenové nabídky, které vycházejí z podkladu a ceníku ÚRS Praha, RTS Brno a také z dlouhodobých zkušeností samotné firmy. Platební podmínky realizovaných zakázek společnost řeší v rámci uzavřených Smluv o dílo formou konkrétní dohody v podobě platebního kalendáře.

Technické řešení
Domy realizované společností Stavby – Rekonstrukce Pejša s.r.o. mají obvodové stěny, nosné i nenosné příčky a stropy zhotovené klasickými technologiemi, přičemž je používán kompletní cihlový systém Porotherm. V jeho rámci je nabízen výběr z více variant zdiva Porotherm v síle 80 až 500 mm pro stěny a příčky, dále prvky pro vodorovné konstrukce, speciální malty i omítkové směsi a konečně také pěna pro případné zdění za použití broušených cihel.

Energetické parametry
Ať již si stavebník vybere dům standardních energetických parametrů, dům energeticky úsporný, nízkoenergetický, a nebo případně pasivní, program Porotherm dům Wienerberger, v jehož rámci firma Stavby – Rekonstrukce Pejša s.r.o rovněž působí, tento záměr dokáže splnit, a to pomocí i jednovrstvého zdiva. V závislosti na konkrétním zvoleném materiálu Porotherm vykazují obvodové stěny domu hodnotu součinitele prostupu tepla U=0,34 až 0,22 W/m2K.

STAVBY – REKONSTRUKCE PEJŠA s.r.o
Polní 117, Kladno
Telefon: 312 687 079, 602 259 677
pejsastavby-pejsa.cz
 www.stavby-pejsa.cz

Zkrácený výpis z katalogu TOPDOMY.cz: 

1 nalezeno.
1 nalezeno.