STATING s.r.o.

Naplněné představy stavebníků

Společnost STATING s.r.o. byla založena primárně jako stavební firma s orientací na vysokou kvalitu odváděné práce. Právě s touto strategií a s cílem vyjít zákazníkovi vstříc, se daří velmi dobře naplňovat představy individuálních stavebníků.

Firma STATING působí na trhu od roku 2002. Od samého založení podniká v oboru provádění pozemních staveb. Nejprve jako dodavatel malých celků a rodinných domů. Během své existence se velmi dynamicky vyvinula ve stabilní společnost, která pokrývá potřeby širokého spektra zákazníků. Z původního zaměření na východočeský region se v poslední době akční rádius společnosti rozšířil na celou Českou republiku.

Rozšířila se však časem i struktura zakázek. A to o výstavbu průmyslových objektů, regeneraci panelových domů, výstavbu sportovišť a v poslední době i o vodohospodářské stavby. V roce 2006 se firma začala zabývat realitní činností. Připravuje vlastní projekty výstavby formou developerských aktivit ve své režii. Rodinné domy však zůstávají středem firemních zájmů. Také na tomto poli společnost STATING spolupracuje s osvědčenými a prověřenými dodavateli stavebních materiálů a prací.
Prvořadě to platí o používání uceleného stavebního systému Porotherm, firma působí jako oficiální partner programu POROTHERM DŮM Wienerberger.

Aktuálně byla v rámci konkurence dodavatelů z celé České republiky zapojených do tohoto programu poctěna titulem Kvalita roku. Hodnotitelé nepochybně brali mimo jiné v úvahu, že v případě společnosti STATING vede každou stavbu zkušený stavbyvedoucí, že jednotlivé zednické party pracují u firmy vesměs už déle než pět roků a jsou složené z domácích řemeslníků. STATING zdůrazňuje, že staví cihlové rodinné domy a má velmi širokou nabídku domů typových. Jejich společným znakem je však skutečnost, že mají značný potenciál variabilního řešení. Obvyklým způsobem dodávky je stavba na klíč.

Technické řešení
Nosné stěny i příčky jsou zhotovené klasickou technologií zdění za použití prvků kompletního cihlového systému Porotherm. Rodinný dům je ekologický, ekonomický a zároveň teplý a tichý. Nabízí se výběr z více variant stěn v síle 36,6 až 44 cm, v poslední době se nejčastěji uplatňují broušené cihly Porotherm. Zásluhou propracovaných způsobů výstavby obvykle podle typových projektů a díky použití osvědčených materiálů, existuje záruka maximální kvality hotového díla.

Energetické parametry
Společnost STATING na svých stavbách používá materiály vybrané s důrazem na minimalizaci energetických ztrát a usiluje v tomto smyslu o vyvážení pořizovacích a provozních nákladů. Minimalizuje tepelné ztráty používáním zdiva Porotherm včetně systémového řešení detailů a případných konstrukčních doplňků. V závislosti na konkrétním zvoleném zdicím materiálu a použitém kontaktním zateplovacím fasádním systému vykazují obvodové stěny domu hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí U=0,34 až 0,23 W/m2K.

STATING s.r.o.
Na Spravedlnosti 1306
517 41 Kostelec nad Orlicí
 www.stating.cz

Zkrácený výpis z katalogu TOPDOMY.cz: 

1 nalezeno.
1 nalezeno.