Program Porotherm dům Wienerberger

Čtyři energetické standardy

Zájemcům o stavbu rodinného domu jde společnost Wienerberger cihlářský průmysl vstříc detailně vyřešenými standardními postupy, které vycházejí z předností používání uceleného stavebního systému Porotherm. Systém Porotherm zabezpečí mikroklima zdravého bydlení společně s nízkými náklady na provoz domu. Jednoduchou stavbou investor ušetří při realizaci a zajistí si zdravé a příjemné bydlení v cihlovém domě, který zároveň zcela samozřejmě splňuje veškeré požadavky norem a vyhlášek. Před stavebníkem stojí nezbytnost jednoho zásadního rozhodnutí. Totiž, zda z hlediska energetických nároků objektu bude stavět dům standardní, energeticky úsporný, nízkoenergetický anebo dokonce pasivní. Důležité je, že v rámci těchto základních energetických standardů najde v systému Porotherm oporu a vždy více konkrétních možností realizace pomocí vyzkoušeného systémového řešení. Tedy konkrétní prvky a konkrétní technologie jejich použití při stavbě. Navíc pod značkou Porotherm dům nabízí společnost Wienerberger spolu s vybranými dodavateli individuálním stavebníkům možnost výstavby typových domů. V rámci programu Porotherm dům Wienerberger je mimo jiné nabízen kompletní balíček činností, který spojuje přednosti nabídky all-inclusive s příjemnými vlastnostmi materiálu.

Stavební firmy v rámci tohoto programu spolupracují nejen s výrobci potřebných materiálů a technologií, ale i s bankami. Hlavně však společně s nezávislým kontrolním institutem zodpovídají za splnění stanovených kritérií kvality. U těchto kompetentních firem získá stavebník všechny potřebné informace a hlavně standardizovanou typovou smlouvu o dílo, která je formulována tak, aby vztah mezi klientem a stavební firmou byl po právní stránce vyvážený. Cílem jednání mezi potenciálním klientem a představiteli dodavatelské firmy je respektovat individuální přání i potřeby stavebníka a zejména optimálně stanovit cenu díla i dobu výstavby. Klient, který bude chtít při financování stavby využít hypotéku, získá prostřednictvím kompetentní stavební firmy programu Porotherm dům rovněž základní informace o dostupnosti hypotečního úvěru a plán financování stavby podle konkrétních podmínek.

Projektová dokumentace domů zařazených do programu Porotherm dům Wienerberger je zpracována včetně prováděcích výkresů a opakované realizace vedly k tomu, že dnes lze o každém z těchto objektů mluvit jako o detailně vyřešeném a objektivně naceněném. Pokud si zájemce vybere některý z těchto typových domů, získá navíc kompletní projektovou dokumentaci zdarma. Pouze případné změny a úpravy dokumentace proti standardní podobě jsou řešené individuálně a za úplatu. V rámci programu Porotherm dům však lze stavět rovněž na základě projektu zcela individuálního.

Technické řešení
Domy zařazené do programu Porotherm dům Wienerberger mají obvodové stěny, nosné i nenosné příčky a stropy zhotovené klasickými technologiemi, přičemž je používán kompletní cihlový systém Porotherm. V jeho rámci je nabízen výběr z více variant zdiva Porotherm v síle 80 až 500 mm pro stěny a příčky, dále prvky pro vodorovné konstrukce, speciální malty i omítkové směsi a konečně také pěna pro případné zdění za použití broušených cihel.

Energetické parametry
Ať již si stavebník vybere dům standardních energetických parametrů, dům energeticky úsporný, nízkoenergetický anebo případně pasivní, program Porotherm dům Wienerberger tento záměr dokáže splnit, a to pomocí jednovrstvého zdiva. V případě každého typového domu programu Porotherm dům Wienerberger existuje možnost výběru konkrétního druhu zdiva podle stavebníkem zvolených tepelných ztrát. Tento takzvaný POROmetr (dostupný na www.porometr.cz) lze užít pro jakýkoli dům stavěný za použití kompletního cihlového systému Porotherm. S jeho pomocí zájemce určí rovněž náklady na zvolené zdivo, přibližnou cenu za realizaci hrubé stavby, či kolik tepla a v jaké finanční výši bude nutné dodat k pokrytí tepelných ztrát povrchovou konstrukcí domu. V závislosti na konkrétním zvoleném materiálu Porotherm vykazují obvodové stěny domu hodnotu součinitele prostupu tepla U=0,34 až 0,22 W/m2K.

Seznam a kontaktní spojení na firmy z celé České republiky zapojené do programu Porotherm dům Wienerberger je možné získat na informační lince: 844 111 123 (poplatek jako místní hovorné) a www.porothermDUM.cz

Zkrácený výpis z katalogu TOPDOMY.cz: 

19 nalezeno. Zobrazena stránka 1 / 2. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně
Předchozí
Následující
19 nalezeno. Zobrazena stránka 1 / 2. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně
Předchozí
Následující