NOVAKO CZ, s.r.o.

Vstříc přáním milovníků cihly

Stavební a zámečnická firma NOVAKO CZ s.r.o. se zaměřuje na výstavbu rodinných domků, či rekonstrukci bytových, občanských i průmyslových staveb ve středočeském regionu a v Praze. Realizaci těchto zakázek, kromě speciálních řemesel, firma provádí výhradně svými zaměstnanci, a to v souladu s požadavky investora, kvalitně a rychle. Firma disponuje vlastním zázemím včetně technického vybaveni (nákladní doprava, kompresory, hliníkové lešení, drobná mechanizace a podobně). Používané technologie a materiály jsou při výstavbě rodinných domů formou dodávky na klíč firmou NOVAKO CZ volené podle přání zákazníků, platí to zejména o konečném výběru interiérových materiálů a vybavení. Konečnou podobu domu pak lze podle těchto kritérií oklasifikovat jako standardní až velmi luxusní.

Pokud jde o konstrukční řešení rodinných domů, převažuje používání klasických materiálů s důrazem na kvalitní tepelnou izolaci. V poslední době je výstavba rodinných domů v podání firmy NOVAKO CZ zcela konkrétně prováděna nejčastěji za pomoci broušených cihel společnosti Wienerberger Cihlářský průmysl a.s.

Osvědčení Porotherm CB a Porotherm Dryfix System č. 04012 firmu NOVAKO CZ opravňuje při výstavbě realizovat práce přesného zdění s kompletním cihlovým systémem Porotherm. Zdění z broušených cihel přináší zákazníkovi mnoho výhod. Navíc může mít k dodávce díla firmou NOVAKO CZ v rámci programu Porotherm dům Wienerberger typový projekt zvoleného rodinného domu bezplatně.

Přáním a potřebám stavebníků však NOVAKO CZ vychází vstříc, nejen pokud jde o materiály a typy domů. Celou nabídkou této společnosti prostupuje viditelná snaha provést klienta všemi záludnostmi stavby pokud možno bez komplikací. Takřka všichni stavebníci staví rodinný dům jen jednou za život a většina z nich k tomuto kroku pochopitelně přistupuje v pozici laika. NOVAKO CZ zájemcům tedy pomáhá i s výběrem vhodného typu domu v závislosti na možnostech pozemku, s vyřízením stavebního povolení, s napojením domu na inženýrské sítě i ve finančních otázkách spojených se stavbou. Dále se společnost NOVAKO CZ zabývá realizací průmyslových staveb, rekonstrukcemi, zateplováním budov, prováděním fasád, tesařskými a pokrývačskými pracemi i veškerými zámečnickými pracemi. Firma je také registrována v seznamu odborných dodavatelů programu Zelená úsporám.

Technické řešení
Nosné stěny i příčky jsou zhotovené klasickou technologií zdění za použití prvků kompletního cihlového systému Porotherm. Rodinný dům je ekologický, ekonomický a zároveň teplý a tichý. Nabízí se výběr z více variant stěn v síle 36,6 až 44 cm, v poslední době se nejčastěji uplatňují broušené cihly Porotherm. Zásluhou propracovaných způsobů výstavby obvykle podle typových projektů a díky použití osvědčených materiálů, existuje záruka maximální kvality hotového díla.

Energetické parametry
Společnost NOVAKO CZ na svých stavbách používá materiály vybrané s důrazem na minimalizaci energetických ztrát a usiluje v tomto smyslu o vyvážení pořizovacích a provozních nákladů. Minimalizuje tepelné ztráty používáním zdiva Porotherm včetně systémového řešení detailů a případných konstrukčních doplňků. V závislosti na konkrétním zvoleném zdicím materiálu a použitém kontaktním zateplovacím fasádním systému vykazují obvodové stěny domu hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí U=0,34 až 0,23 W/m2K.

Novako CZ, s.r.o.
Kralovická 544
250 01 Brandýs nad Labem
Telefon: 326 904 452, 604 279 045
infonovako-cz.cz
 www.novako-cz.cz

Zkrácený výpis z katalogu TOPDOMY.cz: 

1 nalezeno.
1 nalezeno.