Kerion, s.r.o.

Sázka na osvědčenou klasiku

Firma Kerion se zabývá projektováním a výstavbou rodinných domů na území celé České republiky. Dokumentaci nezbytnou pro stavební povolení i realizaci dodává jako součást ucelené dodávky. Ta se ve většině případů omezuje na hrubou stavbu. Typové projekty jsou vypracované standardně pro účely stavebního povolení. Každý stavebník má možnost nechat si dispozici typového domu upravit buď svým projektantem, nebo za pomoci firemního architekta a doobjednat dokumentaci až do fáze prováděcího projektu. Po získání stavebního povolení, s jehož vyřízením může firma Kerion stavebníkovi pomoci, následuje samotná realizace. Standardně firma Kerion zhotovuje základy s ležatou kanalizací, vodotěsnou izolaci s izolací proti radonu, obvodové a vnitřní nosné zdivo, nenosné příčky, stropní konstrukci a kompletní střechu – tedy krov, krytinu, oplechování, komín, hromosvod, eventuálně rovněž střešní okna.

Konstrukčně své domy společnost Kerion řeší za pomoci uceleného stavebního systému Porotherm. Osvědčená cihelná klasika umožňuje zvládnout celou stavbu z jediného druhu materiálu. S vysokými tepelně energetickými vlastnostmi, optimálními akumulačními schopnostmi i zvukoizolačními hodnotami. Keramické zdivo navíc tradičně interiéru domu poskytuje příjemné klima, jde o suchý, objemově stálý materiál. Ke všem těmto kladům navíc v případě nových progresívních výrobků Porotherm přistupují také žádané vysoké parametry vedoucí k energetickým úsporám i za pomoci jednovrstvého zdiva. Broušené cihly v kombinaci se speciálními pojícími pěnami pak zajistí práci rychlou a přesnou, dokonce také v zimě.

Nabídka typových projektů společnosti Kerion je sestavena tak, aby si pokud možno každý vybral. Typové domy jsou rozdělené do kategorií klasické, moderní a přízemní. Nikdo samozřejmě nemusí stavět striktně typový dům, ale měl by typové domy chápat spíše jako inspiraci.

Přestože se společnost oficiálně nazývá Kerion, bývá často veřejně uváděna i jako Kerion – Energy Domy. Důraz na kvalitu tohoto druhu je pro představitele firmy charakteristický a v praxi je obsažen nabídkou více možných variant tepelné náročnosti dodaného domu. Od kategorie vyhovující dům, přes energeticky úsporný, až ke stále častěji žádaným domům nízkoenergetickým. Kerion – Energy Domy ovšem dokáže postavit rovněž domy v pasivním energetickém standardu. Na rozdíl od mnoha jiných dodavatelů slibujících v tomto směru často nesplnitelné, představitelé společnosti Kerion otevřeně uvádějí, že ne úplně každý dům se do této kategorie dostane. Že záleží nejen na architektonickém a materiálovém řešení stavby, ale rovněž na místních podmínkách staveniště. I v tomto detailu se projevuje seriózní přístup firmy k nabízeným službám.

Technické řešení

Domy stavěné společností Kerion využívají předností uceleného stavebního systému Porotherm. Pro obvodové stěny tedy zejména cihly Porotherm Eko Plus, jako základní předpoklad maximálních úspor nákladů na vytápění. Alternativou pro obvodové stěny jsou broušené cihly Porotherm v kombinaci se speciální pěnou Dryfix. Zdít lze takto i v zimních podmínkách, navíc velmi rychle a přesně. Pro vnitřní nosné stěny s požadavkem na vysokou únosnost, a také pro příčky, jsou používané broušené cihly Porotherm CB, opět na Dryfix. Detaily jsou řešené systémově za pomoci doplňkových koncových a rohových prvků Porotherm. Vodorovné konstrukce jsou vytvářené za pomoci keramických stropů Porotherm.

Energetické parametry

Společnost Kerion nabízí a realizuje stavby dávající předpoklad dosáhnout parametrů budovy vyhovující, energeticky úsporné, nízkoenergetické a při příznivých místních podmínkách i pasivní. Vlastnosti prvků používaného uceleného stavebního systému Porotherm takové záměry plně umožňují. Systém Porotherm minimalizuje tepelné ztráty systémovým řešením klíčových konstrukčních dílů i veškerých stavebních detailů.

Kerion, s.r.o.,
Jana Palacha 1552
530 02 Pardubice
Telefon: 466 310 591
infoenergydomy.cz
 www.kerion.cz

 

Zkrácený výpis z katalogu TOPDOMY.cz: 

2 nalezeno. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně
2 nalezeno. Seřadit: Dodavatel Projektant Typový název Podlahová plocha (m2) Cena (od - do) Abecedně