Rodinné domy montované z masívních prvků

Železobetonové panely jsou u nás známé především z někdejší masové výstavby sídlišť bytových domů. Dnešní masivní prvky tohoto druhu však mají výrazně lepší tepelně izolační parametry, výbornou akumulaci tepla, širokou škálu možných povrchových úprav a hlavně přijatelnou a předem garantovanou cenu. Izolační vrstva konstrukčního prvku je sevřena mezi dvěma železobetonovými deskami. Styky panelů ve spárách jsou zality betonovou zálivkou, spáry jsou utěsněné tmelem. V praxi jde o komplexní a rychlou výstavbu s minimální pracností na samotném staveništi, hodí se však pouze pro typové rodinné domy.

Přehled dodavatelů domů montovaných z masivních prvků:
CANABA
Massivhaus