Ceny nižší, nároky vyšší

Po první dekádě nového tisíciletí, kdy se v České republice stavěly rodinné domy jako o závod a kdekdo si myslel, že tomu tak bude věčně, už zase několik roků vykazují statistiky v tomto směru setrvalý stav.

Obvykle se u nás ročně postaví něco kolem 15 tisíc nových rodinných domů a tato bilance je až pozoruhodně vyrovnaná. Zhruba stejný počet rodinných domů se stavěl v ČR i v rámci někdejšího socialistického Československa také v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Vzpomínané bláznivé vybočení směrem k ještě vyšším počtům, hlavně v letech 2006 až 2009, rychle odeznělo. Přičemž návrat do reálných čísel pak i poměrně respektovaní odborníci měli tendenci nazývat krizí. Ona takzvaná krize v oboru rodinný dům však odezněla v tichosti a nyní už se o ní nijak dramaticky nemluví, přestože se aktuálně staví stále zhruba stejně, jako v letech, kdy ona krize měla údajně vrcholit.

Pravý čas na stavbu
Jestliže před lety svého druhu boom s sebou pochopitelně přinesl mimo jiné i zvýšení cen a dal šanci druhořadým dodavatelům, pak následné opadnutí zájmu muselo mít pro klienty příznivý efekt. Vyčistil se trh. Návrat do reálu přinesl poněkud nižší ceny, přestože nároky samotných stavebníků rodinných domů už leží mnohem výše, než ještě před nějakými deseti roky.

Rodinný dům i v dnešní době představuje nepochybně skvělou investici, hodnotu s časem rodinný dům určitě neztrácí. Zajistí majiteli komfortní bydlení, svým způsobem ho zbaví starostí o budoucnost. Přičemž souhrn různých okolností ukazuje, že právě nyní panuje pro případnou stavbu rodinného domu výjimečně vhodná doba.

Aktuální stav zasahující celé české stavebnictví lze pochopitelně pozorovat pod různými úhly. Ale z pohledu investora přemýšlejícího o vlastním rodinném domě momentálně jde o vysloveně příznivé období. Nabídka je široká, kdo chce stavět, může volit ze spousty možností, po projeveném zájmu se dostaví ohlas ze všech stran. Objevují se názory, že ještě nikdy v historii samostatné České republiky nešlo postavit rodinný dům za tak výhodných podmínek, jako momentálně.

Vstříc zákazníkovi
Člověk toužící po vlastním rodinném domě může ze současného stavu trhu jenom těžit. Například dodavatelé nabízející typové montované domy povýšili jejich cenovou dostupnost nad všechny ostatní obvykle požadované kvality. Novinky v nabídkách těchto firem samozřejmě sledují žádané trendy v oboru, jejich ambicí je zaujmout především nízkoenergetickými parametry a tedy nevelkými budoucími provozními náklady. Ale základním vědomím při jejich projektování bývá určitý cenový limit, považovaný v určité cílové skupině budoucích majitelů domu za akceptovatelný.

Nadčasová architektura je výrazným znakem montovaných rodinných domů aktuálně žádaných na českém trhu. Z těch méně patrných kvalit staveb tohoto druhu dominují zejména zařízení pomáhající zajišťovat úspory při vytápění.

 Nadčasová architektura je výrazným znakem montovaných rodinných domů aktuálně žádaných na českém trhu. Z těch méně patrných kvalit staveb tohoto druhu dominují zejména zařízení pomáhající zajišťovat úspory při vytápění.

Většina firem stavějících rodinné domy pojímané individuálně a tradičními technologiemi, momentálně podle vyjadřování svých majitelů víceméně rezignuje na jakékoli větší marže, které by třeba umožnily další rozvoj podniku. Tito drobní dodavatelé často přežívají doslova zakázku od zakázky s jediným cílem – vyplatit zaměstnancům mzdu a splnit související zákonné povinnosti.

Výrobci stavebních hmot, konstrukčních prvků a zařizovacích předmětů se pak předhánějí v nejrůznějších slevových akcích. Tvrdé konkurenční prostředí sráží ceny na minimum a budoucí stavebník bývá doslova přemlouván, aby zvolil určitou technologii a určitého výrobce. Například se běžně stává, že sotva zaplatí projekt, už mu s dodavatelem projektu spolupracující prodejci činí konkrétní nabídky na potřebné materiály, konstrukční prvky a zařizovací předměty.

Dobře informovaní a ve stavebních oborech orientovaní lidé, nyní postaví rodinný dům podle kvalifikovaných odhadů až o čtvrtinu levněji, než bylo možné postavit úplně stejný objekt před zhruba pěti, šesti lety. A mohou při tomto procesu navíc využít hypoteční úvěr, který je teď obecně rovněž mnohem přístupnější, než býval ještě relativně nedávno.

Ekonomický realizmus
Dalším kladem je fakt, že firmy pochybné kvality nemají zakázky a postupně z trhu mizí. Bohužel to s sebou nese i smutné epizody ve vztazích mezi nimi a investory. Ale ceny se dostaly do ekonomického reálu a nárazově bývají i pod ním. Léta se tvrdilo, že není důvod ke snižování cen rodinných domů a souvisejících materiálů i služeb, že vlastně ani není kam dále s nejnižší cenovou hladinou klesat. Přesto jsme už několik roků svědky nabízení celých typových řad nových velmi dostupných staveb. Za ceny, které tu dříve nebyla. A dochází k tomu dokonce za průběžného znatelného zlepšování rozhodujících parametrů těchto objektů!

Rozlehlá obytná sídla se v Čechách aktuálně stavějí v mnohem menší míře, než tomu bylo na konci minulého století. A když už, tak k tomu dochází s výrazně nižší mírou zdobnosti. Zato s maximálními požadavky na úspory energií a preciznost provedení celé stavby.

 Rozlehlá obytná sídla se v Čechách aktuálně stavějí v mnohem menší míře, než tomu bylo na konci minulého století. A když už, tak k tomu dochází s výrazně nižší mírou zdobnosti. Zato s maximálními požadavky na úspory energií a preciznost provedení celé stavby.

Existuje dokonce dodavatel, který v loňském roce pro český trh akčně snížil cenu svých vybraných montovaných dřevostaveb přímo dramaticky. Čtyřmilionový dům formou dodávky stavby na klíč byl ze dne na den zlevněn o rovný milion korun! A neudělala to bezvýznamná malá firma jako akt zoufalství v období nezájmu o její služby, ale gigant evropského významu. Otázkou sice zůstává, jaký zisk asi ona firma na tomto domě měla před vzpomínaným zásahem (a také jakou radost z takového počinu měli například klienti oné firmy v Rakousku, kde cena úplně stejného domu zůstala pochopitelně původní), ale podstatné je, že kdo si v oné akci dům nechal postavit v Česku, může být nyní jistě spokojen.

Ideál je známý
Na rodinný dům jsou v důsledku jevů provázejících aktuálně tento trh pochopitelně také kladené čím dál vyšší nároky. A hlavně pokud jde o všechny jevy související s energetickými parametry nově stavěných rodinných domů, jsme právě teď svědky dalšího rychlého zvyšování kvality. Vlastnosti ještě před dvěma třemi roky označované za výjimečné, jsou už dnes často úplně nedostačující. Spotřebitel, chceme-li investor, je poučenější a náročnější.

Ideální rodinný dům budoucnosti je v základních rysech dávno znám a popsán: Severní fasáda bez zbytečných okenních otvorů, naopak maximální prosklení na jižně orientované straně. Dokonale tepelně izolované obvodové stěny domu, ještě lépe izolovaná střecha a perfektní dobře zabudovaná okna. I naprostému laikovi musí být jasné, že čím jednodušší bude mít dům tvar, tím budou jeho energetické ztráty nižší. S každým rozčleněním kompaktní hmoty narůstá plocha vystavená ochlazování. Třebaže se i na českých staveništích takové domy už objevují, spíše se o nich u nás stále jen mluví.

Před projektanty dnes leží obrovský úkol. Postavit se k manévrům v silně omezeném prostoru tak, aby jejich díla přes zdánlivě stereotypní a jednoduché zadání, přesto nesla znaky jisté noblesy.

František Kalousek