Vzrušující témata v Modré Laguně

Každoročně zhruba 300 tisíc zájemců o stavbu rodinného domu navštíví centrum ukázkových staveb Modrá Laguna nedaleko Vídně! Každému, kdo hodlá stavět rodinný dům, nebo jen získat přehled o tom, co trh nabízí, lze takový výlet jen doporučit.

Dodavatelé prezentující v tomto areálu svoje schopnosti každému z potenciálních stavebníků ochotně potvrdí, že v období příprav stavby není nad osobní zážitek z alespoň krátkodobého pobytu ve vysněném objektu. Ale nejde jen o krátkodobé pocity. Modrá Laguna slouží dlouhodobě ve prospěch jistého fenoménu dneška – montovaného rodinného domu. S důrazem na všechny kvality, které v sobě obecně tento obor spojuje. Jde tedy především o vyspělé technologie fungující ve prospěch vysoké energetické úspornosti. Jde také o rychlost výstavby. A jde o vyspělou architekturu. Teprve v dalším sledu jsou v centru Modrá Laguna na pořadu se svými specifickými programy jednotliví výrobci.

PROGRAM ŘÍDÍ POPTÁVKA
Modrá Laguna je počtem exponátů i rozlohou největším ukázkovým centrem montovaných rodinných domů v Evropě. Funguje 23 roků a už dávno expanduje i do dílčích kategorií nízkoenergetických a pasivních staveb, zahradních úprav okolí domů, inteligentních systémů řízení domácností, stavby suterénů a garáží, bezpečnosti bydlení i wellness. Další detailně zaměřené speciální expozice související s výstavbou a renovacemi na sebe nedávají dlouho čekat, provozovatelé centra vycházejí stavebníkům vstříc, záleží jenom na momentální poptávce.

Cílová skupina zákazníků centra Modrá Laguna? Hlavně budoucí stavebníci rodinného domu z řad soukromých investorů, ale i společnosti působící ve škále stavebních řemesel a oborů, projektanti, studenti a vůbec každý, kdo chce pochopit fungování moderního rodinného domu a získat přehled o tom, co všechno je na trhu v této oblasti nabízeno. Výhoda koncentrace množství možných řešení rodinného domu současnosti na jednom místě, dělá spolu s dobrou dostupností z Modré Laguny centrum číslo jedna pro potenciální stavebníky z celého Rakouska. Ale také z okolních zemí. Modrá Laguna slouží samozřejmě i mnoha zájemcům z Německa, Švýcarska, Slovinska, Česka, Slovenska, Maďarska a dalších zemí. Zvláštní skupinu návštěvníků tvoří lidé mající budoucí záměr svůj stávající dům důkladně renovovat. A to především v zájmu zlepšení jeho energetické spotřeby. Potenciál je v tomto směru ohromný. Podle aktuální analýzy jen v Rakousku hodlá v nejbližším desetiletí zásadně modernizovat svoje stávající bydlení skoro půl milionu majitelů starších rodinných domů.

Dostupnost: Areál Modrá Laguna je dostupný po dálnici A2 a po komunikaci B17, provozní doba centra je od pondělí do soboty vždy od 10 do 18 hodin. V neděli a ve svátky je zavřeno, vstup volný.
Souřadnice GPS: 48°06‘08.0“N, 16°19‘00.0“E

KONZULTACE NÁSLEDUJE INSPIRACI
Montované domy, ať už konstruované ze dřeva, cihel nebo betonu, nesou podobu různých architektonických stylů. Přesné číslo se neustále mění, ale obvykle bývá v Modré Laguně na ploše 7,5 hektaru soustředěno kolem stovky vystavovatelů. Pro návštěvníka je cenné, že se mu dostává nejen značné míry inspirací pro proces rozhodování, co vlastně bude stavět, ale také hned na místě může konzultovat množství souvisejících praktických problémů. Například jak bude stavbu financovat, jak může svůj nový dům vytápět, jaké volit materiály, konstrukce, zařizovací předměty a jak řešit detaily interiéru i třeba pojetí zahrady.

 Vstup do areálu nenechá nikoho z návštěvníků na pochybách, jaké tématice je centrum Modrá Laguna věnováno.

Popularita montovaných rodinných domů obecně roste. V Česku to zatím tak patrné není, ale v Rakousku se dnes zhruba každý třetí nový rodinný dům staví z předem připravených prefabrikátů. Ty se zhotovují ve výrobních halách na moderních linkách, podobně jako třeba automobily, a na staveništích se pak pouze kompletují. Má to mnoho výhod, těmi nejpodstatnějšími jsou rychlost a přesnost výstavby, systémové řešení citlivých detailů konstrukce a eliminace nebezpečí, že dojde při stavbě k chybě vlivem selhání lidského faktoru.

Spatřit model vlastního budoucího domova v měřítku 1:1 přináší stavebníkům mnoho výhod. Výzkumy prováděné v souvislosti s dlouhodobým přínosem centra Modrá Laguna kultuře stavby rodinného domu, to potvrzují. Pětasedmdesát procent stavebníků nových domů realizovaných v posledních dvou desetiletích, navštívilo Modrou Lagunu alespoň jedenkrát, mnozí zde byli opakovaně. A více než padesát procent všech staveb montovaných rodinných domů v Rakousku má svůj obchodní počátek právě v některé ze zdejších expozic.

NÁZORNÁ POUČENÍ
Modrá Laguna dává návštěvníkům možnost orientace v mnoha konkrétních situacích, před něž je stavebník rodinného domu obvykle stavěn. Přehlídka oken například zahrnuje možnosti různého materiálového řešení rámů i použití rozličných druhů skel. Patří sem však také stínící systémy ochrany oken proti slunci. Ale hlavně je lapidárně probrán správný způsob instalace s ohledem na maximální tepelně izolační efekt každého dobrého okna.

 Mezi řadou domů v pasivním energetickém standardu budí značný zájem tento bungalov společnosti ELK.

Podobně názorně se lze poučit, i pokud jde například o řešení fasády, střechy a půdních prostorů pod ní. Stejně tak je věnována pozornost fungování tepelných čerpadel, podlahového či stěnového vytápění, klimatizačních jednotek, fotovoltaických článků, malých domácích slunečních či větrných elektráren a mnoha jiných technologií spjatých s provozem rodinného domu. Týká se to i nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace, jakož i odpovědného využívání vody, včetně té dešťové. To všechno bude hrát v případě staveb budoucnosti mnohem větší roli než dnes. Jsou to vesměs doslova vzrušující témata, z nichž tím nejpodstatnějším se právě stává kýžená energetická soběstačnost každého běžného rodinného domu.

 Hartl Haus patří mezi rakouskými dodavateli montovaných dřevostaveb k nejznámějším a jisté aktivity vyvíjí i na českém trhu.

Pohled do budoucnosti bydlení v rodinných domech velmi přibližují rovněž zařízení pro takzvané inteligentní domácnosti, v nichž pomocí tabletu či chytrého telefonu je už dnes ovládáno veškeré fungování takových činností, jakými jsou vytápění, osvětlení, klimatizování, nebo třeba ochrana před intenzívním osluněním. S rychlým rozvojem informačních technologií souvisí i mnohé další vybavení rodinných domů už jenom z toho důvodu, že řada profesí nedávno ještě soustředěná na speciální pracoviště, je dnes svými vykonavateli prováděna z prostředí domova. I to se odráží v plánování a zařizování bytu či domu. Výhodou je pak neustálá přítomnost odborných poradců v každé z expozic, takže lze na místě konzultovat otázky spojené se zcela konkrétními příklady aplikací i těch nejsložitějších technologií.

 Prosklená konstrukce domu společnosti VARIO-BAU zjevně ve své energetické bilanci počítá se solárními zisky.

KAŽDÝ NAJDE ŘEŠENÍ
Markantním znakem všech výstavních expozic centra Modrá Laguna je jejich názornost. Ať už jde o exponáty jednotlivých dodavatelů, nebo o tematicky řazené celky, všude je patrná snaha vysvětlit návštěvníkům podstatu fungování moderního rodinného domu ve všech širokých souvislostech. Pak do popředí zájmu vystupují především otázky spojené s energetickými nároky v rámci běžného provozu každé domácnosti. Fosilní paliva, jakými jsou uhlí, ropa nebo zemní plyn, tady nejsou jen odsuzována, ale názorně je zpracován postup jejich kompenzace obnovitelnými zdroji energií, jaké mohou představovat vzduch, slunce, voda, biomasa nebo bioplyn. A nezůstává pouze u teorie, následuje přehlídka sortimentu kotlů na pelety, tepelných čerpadel, jednotek řízeného větrání s rekuperací tepla, fotovoltaické a solární techniky. V podstatě každý návštěvník v centru Modrá Laguna najde pomoc v řešení svého individuálního problému spojeného se stavbou nebo renovací.

Pozdrav z Rýmařova: V centru Modrá Laguna svoje domy
vystavuje i mnoho rakouských a německých dodavatelů známých rovněž z Česka. Například Elk nebo Haas Fertigbau u nás své domy vyrábějí, český zájemce o montovaný dům však nejspíš bude znát i značky Hartl Haus či Griffner, které na našem trhu rovněž operují a svoje zastoupení mají také v největším evropském ukázkovém centru.

V centru Modrá Laguna však návštěvník narazí i na výraznou stopu ryze českého původu. Dům RD Rýmařov budí živý zájem. Je realizován v pasivním energetickém režimu ve spolupráci rakouskou firmou PHP Passivhaus – Produktion GmbH. Použité jsou nadstandardní konstrukce a celé pojetí této vzorové stavby je atypické. Ovšem obecně RD Rýmařov na náročném rakouském trhu nabízí i svoje běžné typové domy. Veřejnost oceňuje jejich prostornost, vzdušnost, maximální využití obestavěného prostoru a mezi rakouskými stavebníky se tyto objekty prosazují i zásluhou příznivé ceny. Což bývá při samozřejmém zachování všech zásadně požadovaných technických parametrů pro potenciální klienty velmi podstatné.