Ze všech stran obdiv

Galerie Top domů 2012 (2):
Zralá Volba 1

Akciová společnost BEST sklízí obdiv ze všech stran! Přesně ve chvílích, kdy generální ředitelka Yveta Churavá přebírala v úterý 13. března v pražském Kongresovém centru ocenění pro Top dům 2012, dostávalo se v nepříliš vzdáleném Obecním domě ještě větší pocty předsedovi představenstva této akciové společnosti Tomáši Březinovi tím, že firma BEST byla zařazena mezi nejobdivovanější české firmy roku 2012 v rámci prestižního žebříčku Czech Top 100.

Vysoce respektovaným výrobcem nejkvalitnějších betonových výrobků určených k úpravám veřejných prostranství, ale i bezprostředního okolí rodinných domů, je akciová společnost BEST už dávno. Stejně tak je už tradičně a opakovaně tato firma oceňována jako mimořádně úspěšný ryze český subjekt. Komplexní zdicí systém betonových skořepinových prvků BEST – UNIKA je však ve zdejších podmínkách stále ještě novinkou. Lze říci, že se zatím nachází ve stadiu postupného vnikání do povědomí stavební veřejnosti a získávání dobrého jména. Ocenění domu s typovým označením Zralá Volba 1 odbornou porotou v rámci ankety Top domy 2012 (kategorie rodinných domů s podlahovou plochou do 130 m2) je tedy i uznáním kvalit vzpomínaného konstrukčního systému.

Kompletní stavební systém skořepinových betonových tvárnic BEST – UNIKA poslouží k vytvoření hrubé stavby domu. Následné zateplení celé konstrukce je možné provést různými izolačními materiály, které lze umístit jako vnější, sendvičovou i vnitřní tepelnou izolaci. Výrobce doporučuje zejména vnitřní zateplení, protože s ním lze dosáhnout mimořádných energetických úspor. Tento způsob je navíc prověřen ve všech podnebních podmínkách ve frankofonní části Evropy. Například ve Francii se systém skořepinových betonových tvárnic používá od druhé světové války, řadu desetiletí je zde tento systém užíván zhruba devadesáti procenty privátních i veřejných stavebníků.

V rámci přehlídky Top domy 2012 oceněný dům Zralá volba 1 je samozřejmě konstruován za plného uplatnění systému BEST – UNIKA. Jedná se o patrový dům se sedlovou střechou a vikýřem. Střecha je v originální studii ozeleněna, ale nic nebrání ani jejímu konvenčnějšímu řešení. Dispoziční řešení domu může být značně variabilní. Všechny místnosti jsou řízeně větrány s využitím rekuperace tepla z odpadního vzduchu. Primárním zdrojem energie pro vytápění se může stát elektřina (tepelné čerpadlo), plyn (kondenzační kotel), nebo kamna na tuhá paliva.

Autory projektu domu jsou ing. arch. Martin Horáček a ing. arch. Luboš Sejkora.

Další informace k tomuto domu v katalogu TOPDOMY.CZ