Unikátní systém

Pokud je čtvrtstoletí existence značky BEST spojeno se schopností dodávat pestrý sortiment prvků zkrášlujících veřejné prostory a bezprostřední okolí rodinných domů, tak několik posledních roků můžeme bez jakékoli nadsázky rovněž tvrdit, že nyní je v silách akciové společnosti BEST nabídnout zájemcům také ony domy!

Francouzský komplexní zdicí systém BEST – UNIKA je jedinečnou technologii, která tradiční stavební materiály a postupy předčí dostupnější pořizovací cenou i následnými nižšími náklady spojenými s provozem vystavěného objektu. Obsahem systému je škála betonových skořepinových tvárnic pro celou hrubou stavbu. Tedy velmi přesné tvarovky pro obvodové i vnitřní zdivo a také konstrukci stropu.

Systém BEST – UNIKA je charakterizován hlavně nízkými náklady na vytápění, praxe ukázala, že při velikosti obytné plochy domu zhruba 120 čtverečních metrů dosáhnou roční náklady na topení pouze 6 až 12 tisíc korun. Druhou kvalitou je snadná realizace. Všechny prvky vynikají přesnými rozměry a nízkou nasákavostí. Konečně třetím důvodem proč stavět právě takto, je velmi sympatická cena. Náklady na realizaci hrubé stavby jsou o třetinu nižší, než v případě tradičních materiálů.

Všechny uvedené přednosti systému provází jedna výjimečnost… V rámci řešení staveb ze skořepinových betonových tvárnic systému BEST – UNIKA se nejúčinněji a zcela programově zatepluje zevnitř! Zdicí systém BEST – UNIKA tak svým způsobem bourá některé zakořeněné mýty. Předpokládá respektování skutečnosti, že stavební postupy užívané v české kotlině po celá staletí, nemusejí být jedinými optimálně možnými. Přednosti této technologie jsou už osmdesát roků prověřovány zejména ve Francii a v Belgii. Ve Francii je dokonce za pomoci zevnitř zateplovaných betonových skořepinových tvárnic aktuálně stavěno více než 80 procent rodinných domů.

Více na www.best.info, nebo na bezplatné zákaznické lince 800 848 848