Návrat špaletových oken

AZ EKOTHERM

Kdo má potíže s požadavky kladenými památkáři na výměnu oken, nebo kdo řeší nadměrnou hlučnost, mohl by problém vyřešit pomocí špaletových oken vyráběných společností AZ Ekotherm.

Jmenovaná firma špaletová okna vrací do středu zájmu stavebníků už delší čas. K výrobě používá kvalitní smrkový nebo dubový lepený profil. Zasklení je provedené standardně čtyřmilimetrovým sklem, na exteriérové straně okna je použité izolační dvojsklo. Rovněž kování je přizpůsobené původnímu vzhledu historických oken, kličky se mohou repasovat, jindy se nahrazují replikami.

Špaletová okna navazují na tradici výroby oken z přelomu minulého století. Jsou vhodná do městských bytových domů všude tam, kde byla použita i v původním řešení, ale také se užívají při rekonstrukcích stylových stavení a předepisovanou nutností se stala v památkově chráněných zónách. Právě požadavky památkářů na výměnu původních oken za nová, ovšem naprosto stejné konstrukce, však provází jedna potíž. Taková okna totiž obtížně splňují současné požadavky a přísnější normy ve smyslu tepelně izolačních vlastností. A standardní eurookna zase subtilností svých rámů nevyhoví představám památkářů.

Také proto se firma AZ Ekotherm rozhodla vyvinout a do svého výrobního programu zařadit moderní konstrukci špaletových oken. Jsou tvořena venkovním oknem z lepeného dřevěného profilu s izolačním dvojsklem a vnitřním oknem s jednoduchým zasklením. Vyráběna jsou za pomoci moderních počítačem řízených strojů.
Takto vyrobená okna vypadají stejně jako okna původní, ale mají delší životnost a příznivější cenu.

(vo)

Špaletová okna AZ Ekotherm lze vyrábět v libovolném tvaru a barevném provedení. Lze je rovněž doplnit řadou okenních kliček a doplňků včetně replik historických tvarů.