Není nad originál

Zohlednit individuální požadavky stavebníka a specifické potřeby jeho rodiny. Vytvořit architektonický vzhled domu, který bude charakterizovat majitelovu osobnost. A již ve fázi konzultací vyřešit design interiéru. To jsou zásadní cíle, jimiž je vedena práce Atelieru DESIRE.

Majitel ateliéru ing. Jiří Vrbka před dvaceti lety založil a pak dlouhá léta vedl společnost G SERVIS CZ, firmu, která je v Česku suverénně největším dodavatelem typových projektů rodinných domů. Jestliže tedy dnes srovnává obě možné varianty, podle nichž může být rodinný dům realizován, rozhodně ví, o čem mluví: „Každý stavebník je jiný a mívá mnohá specifická přání. S tím musíme za všech okolností počítat. My nechceme konkurovat typovým projektům. Každý náš projekt je originálem a zcela individuálním řešením. Porozumět přáním, pochopit zvyky a denní režim budoucích obyvatel rodinného domu, to je při naší práci základem úspěchu. S našimi klienty hledáme optimální dispoziční řešení, s ohledem na potřeby jednotlivých členů rodiny. Je pochopitelné, že dispozice domu je řešena v souladu s ohledem na ideální oslunění místností.“

K často diskutovanému tématu typový versus individuální projekt rodinného domu Jiří Vrbka uvádí: „Individuální projekt nemůže cenově konkurovat typovým projektům. Ale z mé dlouholeté praxe mohu říci, že mnozí stavebníci, vedeni právě nízkou cenou, volí variantu typového projektu. Ve většině případů se však stává, že typový projekt zcela nezohledňuje individuální požadavky stavebníka. Ten potom při vlastní realizaci mění dispozice rodinného domu podle svých představ. Následkem takových individuálních zásahů do projektu však bývají zvýšené náklady na vícepráce. V souhrnu se stavebník ke svému překvapení dostane na částku vyšší, než byl rozdíl v ceně mezi typovým individuálním projektem. A navíc je pochopitelné, že typový projekt nelze použít pro stavební pozemky, které jsou svým charakterem specifické. Jde například o svažitost pozemku, výhledové poměry, napojení na příjezdové komunikace, tvar a velikost.“

Atelier DESIRE

Společnost Atelier DESIRE vytváří originální projekty rodinných domů v několika stupních provedení. A má v rámci svých dlouholetých zkušeností sjednanou spolupráci s partnerskými firmami, které jsou kvalitou svých prací zárukou bezproblémového dokončení díla. Filozofie atelieru je založena na vzájemné spolupráci se zákazníky. Ještě jednou Jiří Vrbka: “Jenom takovým způsobem lze vytvořit projekt, který se stane zárukou budoucího spokojeného bydlení. Architektura nás baví, je naším koníčkem. Naplňuje nás inspirace z minulosti, pohled do budoucnosti, kreativita a neomezené možnostmi tvůrčí práce. Jsme vedeni touhou tuto inspiraci a nadšení přenést i na naše zákazníky. Je úžasné společně vytvořit dílo, které naplní představy obou stran.“

Více na www.atelierdesire.cz