Anketa TOP DOMY

Už od roku 2003 probíhá anketa Top domy na stránkách časopisu Dům a zahrada, v posledních letech byla jejím spoluorganizátorem společnost Caffé Bohemia. Cílem ankety je popularizovat mezi veřejností práci schopných dodavatelů a projektantů.

Samozřejmě, že Top domy musejí v disciplíně rodinný dům obecně odpovídat jistým vyšším nárokům. Důraz je v tomto směru kladen zejména na řešení splňující vysoké parametry ve smyslu architektonického ztvárnění domu, na jeho provozního fungování, na celkovou užitnou hodnotu objektu a klíčové technické vlastnosti. V uvedeném směru je důraz pochopitelně kladen zejména na to, jak stavba obstojí ve světle čím dál přísnějších nároků na množství spotřebovávané energie a na energetickou bilanci domu obecně. Některé z objektů, jimž se v minulých letech dostalo ocenění v rámci ankety Top domy, stojí v České republice v mnoha desítkách exemplářů. A existují  typy domů s přídomkem Top, které byly postaveny dokonce už ve stovkách opakování! Už to je samozřejmě důkaz, že v těchto případech jde o řešení rodinných domů v duchu obecně platných provozních potřeb i v duchu masově prokazovaného vkusu.

Spontánně uznávaný standard a spontánně projevované mínění o tom, co stavebníkům vyhovuje a co se jim také líbí, to jsou přece kvality, které musí brát každý nanejvýš vážně. Uplynulé ročníky ankety Top domy ukázaly, že titul TOP DŮM je ocenění velmi respektované. Přestože anketa Top domy není vyhražena pouze typovým řešením rodinných domů a v plejádě vyhodnocených laureátů se pravidelně objevují rovněž domy projektované individuálně, může tato přehlídka sloužit zároveň jako důkaz kvality typových projektů a staveb. Pozornost zejména typovým rodinným domům v rámci ankety Top domy, i v celém rozsáhlém segmentu aktuálních českých stavenišť, věnují právě tyto webové stránky.

Aktuální průběžné výsledky nejlépe hodnocených domů na websajtu Topdomy.cz

Historie ankety TOP DOMY

Přehlídka nejúspěšnějších staveb ankety TOP DOMY v minulých letech:

2003 ; 2004 ; 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 ; 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016